EuPlacent

785,00 

Харчова добавка на основі Аргініну, Кальцію, Магнію та Саліцину з підсолоджувачем

Опис

Еуплацент — це комбінований комплекс мікроелементів, що використовується  для прегравідарної підготовки і для профілактики:

  • коагулопатій;
  • антифосфоліпідного синдрому;
  • гестозів;
  • невиношування;
  • передчасних пологів.

Гестоз — це ускладнення вагітності, яке виникає під час вагітності та характеризується порушенням функцій життєво важливих органів та систем.
За статистикою гестоз зустрічається у 10–20% вагітних. Ризик рецедиву — 7,5-29 %.

Фактори ризику гестозу:

  • Перша вагітність;
  • Багатоплідна вагітність;
  • Вік, надмірна вага;
  • Супутні соматичні захворювання (гіпертонічна хвороба, діабет, аутоімунні захворювання, коагулопатії тощо);
  • Обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез, соціально-побутові фактори.

При гестозі у вагітних мають місце виражені зміни в плаценті, які супро­во­джуються порушенням плацентарно-маткового кровообігу, що є причиною роз­витку хронічної гіпоксії та затримки розвитку плода.

Заходи, спрямовані на профілактику гестозу слід проводити у пацієнток групи ризику по розвитку даної патології.
Медикаментозна терапія спрямована на оптимізацію функції печінки, нирок, обмінних процесів.

Інструкція EuPlacent

EuPlacent є харчовою добавкою на основі Аргініну, Кальцію, Магнію та саліцину (екстракту верби титровано]). Кальцій бере участь в процесі поділу і диференціації клітин та нормальному згортанні крові. Магній сприяє зменшенню втомлюваності та бере участь в синтезі білка.

Детальніше про засіб

 Спосіб застосування:

Рекомендується приймати 1 пакетик на день. Висипати вміст пакетика в склянку з водою, перед застосуванням ретельно розмішати.

Кальцій

Клінічні дані із 13 рандомізованих контрольованих досліджень (n=15 730) оці­нили ефект щоденного вжи­вання 1,5–2,0 г каль­цію для про­філактики пре­еклампсії. В резуль­таті цих досліджень кон­­стату­ють значне зменшення ризику прееклампсії у порівнянні з групою плацебо (віднос­ний ризик, РР: 0,45, довірчий інтервал 95%).

Саліцилати

Аспірин у низьких дозах вибірково бло­кує циклооксигеназу тромбоцитів та син­тез тромбоксану, без перешкод з ендо­те­­ліальним синтезом прос­та­глан­­динів. Препарат може запобігти розвитку пре­еклампсії у хворих групи ризику.
Дані опубліковані Кокра­нів­ською бібліо­те­кою на основі 43 ран­домізованих до­сліджень на понад 32000 пацієнтах. Було вивчено ефек­тив­­­­ність аспірину у профі­лак­тиці пре­­­ек­­ламп­сії вагітних із загрозою ви­кид­ня/пе­ред­часних пологів. Вис­­­новок: ця патологія зменшилась на 10% у порівнянні з гру­пою плацебо.

Сульфат магнію

Сульфат магнію завжди використовувався внутрішньовенно для жінок з прееклампсією/еклампсією, щоб зня­ти судомну готовність та запобігти су­домам.
На рівні ендотелію магній (опосередковано) впливає на вихід проста­цикліну. Магній-індуко­ваний вихід про­стацик­ліну, зменшує агре­гацію тромбо­цитів, запобігаючи оклюзії мік­роцир­куляції, що розвивається при еклампсії/преек­лампсії. Магній, також посилює нирковий кліренс у здорових жінок і розширює маткові ар­терії (дилатація) під час вагітності.

L‑аргінін

Серед найбільш відомих і вивчених функцій аргініну є вазодилатуюча активність в артеріях, за рахунок утво­рення оксиду азоту (доказова актив­ність). Прееклампсія тісно пов’язана зі збіль­шенням концентрації факторів, що гальмують утворення оксиду азоту.